CA 1: 18h00 | CA 2: 19h30
THỜI LƯỢNG: 45 PHÚT
ĐẶT VÉ :
RẠP CÔNG NHÂN | 42 TRÀNG TIỀN ,
HOÀN KIẾM, HÀ NỘI, VIỆT NAM

LIÊN HỆ : 090 219 5650