CĂN ĐỒNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN
CĂN ĐỒNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Trong dân gian nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng người ta hay đề cập tới căn đồng và những người có căn đồng Vậy thực chất, căn đồng là gì? Và người có căn là gì?

NGHI THỨC TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU
NGHI THỨC TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đều có những phương thức riêng để thực hành tín ngưỡng của minh. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, một trong những phương thức để thực hành tín ngưỡng chính là lễ trình đồng hay còn gọi là nghi thức trình đồng mở phủ.

HƯỚNG DẪN CÁCH HẦU ĐỒNG  VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG NGHI THỨC HẦU ĐỒNG
HƯỚNG DẪN CÁCH HẦU ĐỒNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG NGHI THỨC HẦU ĐỒNG
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Nghi lễ hầu đồng có rất nhiều tiết lễ. Thời điểm và cách thức hay quy mô của từng nghi lễ ở mỗi nơi đều không giống nhau và mang những ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, có một số những nguyên tắc chung trong nghi thức hầu đồng mà chúng ta cần nắm rõ để biết cách thực hành cho đúng.

Trang:

Thể Loại


Tin Tức Liên Quan