SỰ TÍCH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH
SỰ TÍCH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH
Ngày đăng: 02/04/2018 | 11:04 - Người đăng: VietTheatre - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Nói đến đạo Mẫu, một tín ngưỡng dân gian lâu đời và quan trọng nhất của người Việt, người ta không thể không nhắc đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15, sự tích bà chúa Liễu Hạnh được  nhiều sử sách chép lại, thậm chí vô cùng tỉ mỉ.

ĐẠO MẪU VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU  TRONG VĂN HÓA TÂM LINH NGƯỜI VIỆT
ĐẠO MẪU VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRONG VĂN HÓA TÂM LINH NGƯỜI VIỆT
Ngày đăng: 15/03/2018 | 05:03 - Người đăng: VietTheatre - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Việt Nam là một đất nước đa dân tộc và tồn tại nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Chính vì vậy, để nhận diện, phân biệt những hình thức tín ngưỡng bản địa với nhiều dấu vết nguyên thủy của cư dân nông nghiệp như Đạo Mẫu và tín ngưỡng thờ Mẫu là điều không dễ dàng.

 TỨ PHỦ CHẦU BÀ TRONG ĐẠO MẪU VIỆT NAM
 TỨ PHỦ CHẦU BÀ TRONG ĐẠO MẪU VIỆT NAM
Ngày đăng: 15/03/2018 | 05:03 - Người đăng: VietTheatre - Thể loại: Văn hoá Việt Nam

Tứ phủ Chầu Bà hay Tứ phủ Thánh Chầu là các vị thánh nữ thay quyền Thánh Mẫu cai quản khắp bốn phủ. Các vị hiện diện ở khắp bốn phủ là: Thiên phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ và Địa phủ.

Trang:

Thể Loại


Tin Tức Liên Quan