THẬP VỊ QUAN HOÀNG
THẬP VỊ QUAN HOÀNG
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Trong hệ thống thần linh Tam – Tứ phủ, Thập vị Quan Hoàng hay còn gọi là Tứ Phủ Thánh Hoàng, Tứ phủ Ông Hoàng là các vị Thánh nam dưới hàng Ngũ vị Tôn ông và Tứ phủ Chầu Bà, trên hàng Tứ phủ Thánh cô và Tứ phủ Thánh cậu.

MẪU ĐỆ TAM THOẢI PHỦ
MẪU ĐỆ TAM THOẢI PHỦ
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, tam tòa Thánh Mẫu là các vị thần cai quản các miền khác nhau gồm có: miền trời, miền rừng núi và miền sông nước. Mẫu Thoải là vị thánh mẫu thứ ba (Mẫu đệ tam), coi sóc thế giới sông nước.

CĂN ĐỒNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN
CĂN ĐỒNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN
Ngày đăng: 12/04/2018 | 10:04 - Người đăng: Nhà hát Việt - Thể loại: Đạo Mẫu Việt Nam

Trong dân gian nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng người ta hay đề cập tới căn đồng và những người có căn đồng Vậy thực chất, căn đồng là gì? Và người có căn là gì?

Trang:

Thể Loại


Tin Tức Liên Quan