Giá vé & Ưu đãi

Thông tin bán vé

 

Khách lẻ: áp dụng giá vé 125.000 đ, 180.000 đ, 245.000 đ và 295.000 đ (VIP) với sơ đồ ghế ngồi như trên website.

Nhóm gia đình ( 04-06 khách):

Trong giai đoạn từ tháng 3  - 2018 đến tháng 5 - 2018, chính sách riêng dành cho khách mua vị trí VIP   - loại vé 295.000 đ:

Nhập mã Buy3Get1 để được miễn phí 1 vé khi mua 4 vé - Mua 4 vé trả tiền 3.

Với khách đoàn: Liên lạc để báo giá.

 
Số điện thoại mua vé nhóm: +84 909 219 5650 (Tiếng Việt) hoặc +84 9097033553 (Tiếng Anh).