Chính sách bảo mật

1. Chúng Tôi là ai.

Công ty cổ phần Nhà Hát Việt ("NHV"), và các công ty trực thuộc, là nhà sản xuất và phân phối hàng đầu của vở diễn “Tứ phủ” ("Chúng tôi", "Của chúng tôi"). Những tài sản quan trọng của NHV bao gồm, trang Nhà Hát Việt (www.viettheatre.com), trang thông tin và bán vé của các chương trình của chúng tôi.

2. Tại Sao Chúng Tôi Xây Dựng Chính Sách Bảo Mật Này.

NHV tạo ra Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) nhằm minh bạch nhất có thể về cách thức Chúng Tôi có được, duy trì và cuối cùng sử dụng thông tin được cung cấp cho Chúng Tôi bởi các khách hàng như Bạn (“Bạn”, “Của Bạn”). Chính Sách này áp dụng cho tất cả thông tin cung cấp cho Chúng Tôi bởi Bạn thông qua bất kỳ phương thức nào. Vì mục đích giải thích, Chính Sách này áp dụng cho tất cả những người dùng Trang hoặc ứng dụng điện thoại Của Chúng Tôi. Dịch vụ Của Chúng Tôi có trên điện thoại và các giao dịch trực tiếp, thông qua thư điện tử hoặc thư thông thường (gọi chung là “Trang”, “Các Trang” hoặc “Các Trang Của Chúng Tôi”)

3. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ (“Thay Đổi”) các điều khoản của Chính sách này và Chúng Tôi sẽ cố gắng thông báo cho Bạn về bất cứ Thay Đổi quan trọng nào. Bất kỳ Thay Đổi quan trọng nào sẽ có hiệu lực tức thì.

4. Sự Đồng thuận Từ Phía Bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Việc Bạn sử dụng Trang Của Chúng Tôi hoặc bất kỳ phương thức nào khác để cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho Chúng Tôi đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận các điều khoản chung của Chính sách này mà không có giới hạn, điều kiện hoặc thay đổi nào. Việc Bạn tiếp tục sử dụng các Trang Của chúng tôi hoặc bất kỳ phương thức nào khác để cung cấp thông tin cá nhân Của Bạn cho Chúng Tôi bao gồm các dịch vụ phi điện tử Của Chúng Tôi (ví dụ như bán vé trực tiếp tại quầy) đồng nghĩa với việc Bạn chấp thuận bị ràng buộc bởi các điều kiện của Chính Sách này và cam kết tuân thủ các thủ tục mà Chúng Tôi miêu tả tại đây, trong các tài liệu in ấn của Chúng Tôi, và ở các vị trí khác trên các Trang Của Chúng Tôi. Nếu Bạn không chấp thuận với Chính Sách này hoặc bất kỳ chính sách nào khác trên Các Trang Của Chúng Tôi hay các tài liệu in ấn Của Chúng Tôi, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc trang Của Chúng Tôi.

5. Chúng Tôi Thu Thập Loại Thông Tin Nào.

NHV sử dụng SSL hay còn gọi là “Tầng Socket Bảo Mật”, một giao ước tiêu chuẩn ngành để thực hiện các giao dịch online bao gồm khi Chúng tôi thu thập thông tin từ Bạn. Chúng tôi thu thập hai (2) loại thông tin từ Bạn thông qua việc sử dụng Trang Của Chúng Tôi. “Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân” (gọi tắt là “PII”) và “Thông Tin Nhận Dạng Phi Cá Nhân” (gọi tắt là “Non-PII”).

A. Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân Bao Gồm. PII là thông tin xác định hoặc có thể xác định Bạn là cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ cư trú, thành phố, quốc gia, năm sinh, địa chỉ email và thông tin thanh toán Của Bạn. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào công nghệ mà Bạn sử dụng để truy cập Internet và cuối cùng, Trang Của ChúngTôi, địa chỉ  IP Của Bạn có thể được coi là PII bởi một số phạm vi quyền hạn.

B. Thông Tin Nhận Dạng Phi Cá Nhân. Non-PII là vô danh và không nhận dạng cá nhân Bạn. Non-PII thường được thu thập thông qua Trang từ bốn nguồn khác nhau: Địa chỉ IP, đăng nhập mạng, cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác; và các Non-PII khác mà Bạn tự nguyện cung cấp (như giải thích dưới đây). Khi Bạn truy cập và tương tác với Trang, Chúng Tôi và các bên thứ ba mà Chúng Tôi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Chúng Tôi, có thể thu thập Non-PII (ví dụ, một danh mục các trang mà Bạn truy cập).

i. Địa Chỉ IP và Đăng Nhập Mạng. Máy chủ Trang Của Chúng Tôi tự động thu thập các địa chỉ IP và các tệp lưu trữ thông tin người truy cập. Địa chỉ IP Của Bạn là một số nhận dạng tự động gán cho máy tính Của Bạn bởi Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Internet Của Bạn. Con số này được xác định và nhập tự động trong tệp lưu trữ thông tin Trang chủ Của Chúng tôi bất cứ khi nào Bạn truy cập vào Các Trang Của Chúng Tôi, cùng với số lần truy cập Của Bạn và các trang mà Bạn đã truy cập. Thông tin này chỉ được thu thập dưới dạng tổng hợp và không chứa bất kỳ PII nào. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP Của Bạn và địa chỉ IP của tất cả người dùng cho các mục đích như tính mức độ sử dụng Trang, giúp chuẩn đoán các vấn đề với máy chủ của Trang và quản lý Trang. Bên cạnh mục đích sử dụng Non-PII của các Địa Chỉ IP được miêu tả ở trên, Chúng Tôi cũng có thể liên kết địa chỉ IP Của Bạn với thông tin nhận dạng cá nhân nhằm phòng tránh gian lận thông tin.

ii. Thẻ Pixel. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng Tôi cũng có thể sử dụng các phương thức mang tên “thẻ pixel”,  “web beacons”, “clear GIFs” hoặc các phương thức tương tự khác (gọi chung là “Thẻ Pixel”) kết nối với một số Trang và tin nhắn email định dạng HTML để theo dõi việc Bạn sử dụng Trang Của Chúng Tôi nhằm cung cấp cho Bạn thêm những thông tin hữu ích và trải nghiệm cá nhân hóa hơn trong lần truy cập tiếp theo. Một thẻ Pixel là một hình ảnh điện tử mà thường người truy cập Trang không thể nhìn thấy và có thể được gắn với cookies trên ổ cứng của người truy cập. Thẻ Pixel không bao gồm bất kỳ PII  nào và cho phép Chúng Tôi đếm số người dùng truy cập vào các trang nhất định trên Trang Của Chúng Tôi nhằm cung cấp những dịch vụ mở rộng và giúp xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại hoặc quảng cáo.

iii. Cookies. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba Của Chúng Tôi có thể sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn gọi là một “cookie” để thu thập thông tin về cách Bạn sử dụng Trang. Cookies nằm trong máy tính Của Bạn và giúp Trang nhận diện trình duyệt của máy tính Của Bạn với tư cách là người đã từng truy cập trước đây. Đôi khi Trang Của Chúng Tôi có thể cũng thiết lập một “cookie theo phiên làm việc” giúp Chúng Tôi quản lý Trang. Cookie theo phiên làm việc sẽ hết hạn khi Bạn đóng trình duyệt của Bạn và không lưu trữ thông tin gì về Bạn sau khi hết hạn.  Nếu Bạn không muốn thông tin được thu thập qua việc sử dụng các cookie, Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn trình duyệt cung cấp cho Bạn lựa chọn liên quan đến cookies. Nếu Bạn lựa chọn từ chối các cookie, Bạn có khả năng sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định của trang (chẳng hạn như các dịch vụ yêu cầu Bạn đăng nhập vào trang để tham gia). Hãy hiểu rằng công nghệ luôn luôn thay đổi và Chúng Tôi tiến về phía trước và sử dụng dạng công nghệ mới nhất nhằm hỗ trợ Chúng Tôi trong việc cung cấp cho khách hàng Của Chúng Tôi những trải nghiệm tốt hơn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng kết hợp tiếp thị hành vi và các cookie gắn liền với nó trong tương lai.

6. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Được Sử Dụng Như Thế Nào.  

Chúng tôi biết Bạn muốn PII Của Bạn mà Bạn chia sẻ với Chúng Tôi được bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép. Đó là lý do tại sao Chúng Tôi áp dụng các biện pháp phù hợp để giúp bảo mật thông tin này không bị tiếp cận và tiết lộ trái phép. Ví dụ, chỉ các nhân viên chủ chốt trong việc cung cấp cho Bạn (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ phía Chúng Tôi  mới được phép tiếp cận với PII Của Bạn, và họ được tiếp cận thông tin đó vì những lý lo nhất định. Chúng tôi mã hóa số thẻ tín dụng và các thông tin nhạy cảm khác trước khi chúng được gửi từ máy tính Của Bạn tới máy tính Của Chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng tường lửa để giúp ngăn chặn việc tiếp cận PII Của Bạn trái phép.

Chúng tôi muốn Bạn cảm thấy tin tưởng khi sử dụng Trang Của Chúng Tôi. Tuy nhiên, Bạn nên biết rằng không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù Chúng Tôi sử dụng các biện pháp hợp lý và được chấp nhận trong ngành để bảo vệ thông tin Của Bạn nhưng luôn có khả năng mất an toàn. Ví dụ, tránh gửi các thông tin cá nhân thông qua email không bảo mật. Chúng tôi sẽ không yêu cầu Bạn gửi Chúng Tôi bất kỳ thông tin tài chính nào qua thư điện tử.

A. Thông Tin Nhận Dạng Phi Cá Nhân. Chúng Tôi có thể sử dụng Non-PII để tính số lượng truy cập và thời gian trung bình mỗi lượt truy cập Trang, thời gian xem trang cũng như để chuẩn đoán các vấn đề với máy chủ Cúa Chúng Tôi và để quản lý Trang nói chung. Thông tin nhận được có thể được sử dụng để phân tích và cải tiến tính năng và chức năng của Trang. Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin Non-PII về Bạn và những người dùng Trang khác để bán và phân phối quảng cáo, khuyến mại và các nội dung mà Chúng Tôi tin rằng Bạn quan tâm.

Chúng tôi có quyền chia sẻ những thông tin Non-PII như vậy, với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà quảng cáo, không nằm trong gia đình Broadway.com trên cơ sở tổng hợp hoặc cơ sở khác không làm lộ bất kỳ PII Của Bạn. Trong một số trường hợp, Chúng Tôi có thể kết hợp Non-PII và PII Của Bạn với nhau (chẳng hạn ghi lại địa chỉ email trong các cookie). Nếu Chúng Tôi  thực sự kết hợp bất kỳ Non-PII và PII nào của Bạn với nhau, thông tin kết hợp sẽ được coi là Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân. PII “kết hợp” này sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba, trừ khi được nêu rõ trong Chính Sách này.

B. Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân

i. Trang. PII Bạn cung cấp có thể được sử dụng để phục vụ trải nghiệm Trang Của Bạn nhằm thỏa mãn nhu cầu của Bạn, để Bạn thấy những nội dung mà Bạn có thể quan tâm hoặc để  hiển thị nội dung theo sở thích Của Bạn. Chúng tôi có thể cũng chia sẻ PII Của Bạn trong nội bộ công ty NHV để cải thiện trải nghiệm của Bạn trên Các Trang Của Chúng tôi cùng trong hệ thống doanh nghiệp Của Chúng Tôi hoặc để các công ty trực thuộc Của Chúng Tôi sử dụng theo chính sách này. Ở mức độ thực hiện hoạt động này, Chúng Tôi đảm bảo PII của Bạn có được mức độ bảo vệ như trên các trang của Chúng tôi.

ii. Truyền thông. Khi Bạn hoàn thành quá trình mua vé, trở thành một khách hàng của Chúng Tôi, Bạn sẽ tự động được đăng ký nhận các chiến dịch truyền thông trong tương lai từ Chúng Tôi  bao gồm các bản tin Của Chúng tôi. Trừ trường hợp Bạn lựa chọn từ chối, Chúng Tôi có thể sử dụng PII Của Bạn để thay mặt cho các công ty trực thuộc trong nội bộ của Chúng tôi gửi cho Bạn những thông tin về Chúng Tôi, các dịch vụ Của Chúng tôi cũng như thông tin khuyến mại  và lựa chọn đối tác khi và miễn là được pháp luật hiện hành cho phép.

iii. Vấn Đề Quản Lý. Chúng tôi có quyền liên hệ với Bạn trong trường hợp thay đổi chính sách hoặcđể thông báo cho Bạn về các vấn đề quản lý khác liên quan đến Trang hoặc hoạt động kinh doanh Của Chúng Tôi (ví dụ, liên hệ với Bạn để hỗ trợ, hoàn thiện hoặc xác nhận một giao dịch), khi được pháp luật hiện hành cho phép. Nơi thông tin này hỗ trợ, hoàn thiện hoặc xác nhận giao dịch với chúng tôi hay nơi thông tin này có vai trò quan trọng với việc sử dụng trang Của Bạn, Bạn có thể lựa chọn không nhận các chiến dịch truyền thông, trừ khi pháp luật hiện hành quy định.

iv. Thực Hiện Yêu Cầu. Chúng Tôi có thể sử dụng PII Của Bạn để thực hiện mục đích mà PII hướng tới (ví dụ, xác nhận đăng ký Của Bạn hoặc hoàn tất quá trình mua hàng Của Bạn). Khi Bạn đăng ký với Trang Của Chúng Tôi, các đơn đôi khi có thể dưới dạng danh sách lựa chọn sẵn với PII Của Bạn nhằm hỗ trợ giao dịch giữa Bạn và Chúng Tôi  trong các lượt truy cập tiếp theo.

v. Mục Đích Kinh Doanh Nội Bộ. Chúng Tôi cũng có thể sử dụng PII Của Bạn cho mục đích kinh doanh nội bộ Của Chúng Tôi, chẳng hạn như mục tiêu quảng cáo, phân tích dữ liệu, kiểm toán, ngăn chặn  gian lận và vì các mục đích nội bộ khác.

vi. Mua Hàng. Đôi khi, Chúng Tôi có thể cung cấp các hàng hóa và/hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ một trong các đối tác thương mại điện tử Của Chúng Tôi. Ở mức độ hàng hóa và/hoặc dịch vụ mua vé được cung cấp bởi một trong các đối tác thương mại Của Chúng Tôi, các đối tác thương mại đó sẽ thu thập và sử dụng PII mà Bạn cung cấp. Để biết thêm thông tin về giao dịch Của Bạn với các đối tác thương mại Của Chúng Tôi, hãy tham khảo Mục 7(b) dưới đây.

Ở mức độ Chúng tôi cung cấp dịch vụ mua hàng, khi Bạn thực hiện mua hàng thông qua Trang, Chúng Tôi sẽ thu tập thông tin thẻ tín dụng hoặc số tài khoản thanh toán khác, địa chỉ thanh toán và các thông tin liên quan khác liên quan đến quá trình mua hàng đó của Của Bạn (được gọi chung là, “Thông Tin Thanh Toán”) từ Bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Thanh Toán cho mục đích gửi hóa đơn thanh toán và hoàn tất thanh toán. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông Tin Thanh Toán Của Bạn để cho phép Chúng Tôi xác nhận đơn hàng Của Bạn, giao vé và/hoặc hóa đơn tới Bạn, phản hồi các yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng, xem xét và áp đặt giới hạn số vé được mua cho mỗi sự kiện hoặc giúp ngăn chặn gian lận thông tin thẻ tín dụng. Bằng cách cung cấp Thông Tin Thanh Toán Của Bạn, Bạn cho phép Chúng Tôi chia sẻ thông tin đó với một số bên thứ ba với các mục đích này (ví dụ, xử lý số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản thanh toán của Bạn gửi đến Bạn sản phẩm mà Bạn yêu cầu). 

vii. Khảo Sát Trực Tuyến và Tút Thăm Trúng Thưởng. Đôi lúc, Chúng Tôi có thể thực hiện các khảo sát trực tuyến và/hoặc rút thăm trúng thưởng trên Trang (từng hoạt động này đều được gọi là “Khuyến Mại”), và Chúng Tôi có thể thu thập PII trong quá trình này. Chúng tôi có thể sử dụng PII Của Bạn để liên hệ với Bạn về việc tham gia Khuyến Mại Của Bạn, hoặc để liên hệ với Bạn nếu Bạn trúng một giải thưởng Khuyến Mại (nếu có), khi được pháp luật hiện hành cho phép. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng quy định Khuyến Mại (nếu có) mà Bạn tham gia thông qua Trang, vì chúng có thể chứa các thông tin bổ sung về việc Broadway.com sử dụng PII Của Bạn. Trường hợp những quy định trên mâu thuẫn với Chính Sách này, thì những quy định đó sẽ được áp dụng cho đợt Khuyến Mại cụ thể đó.  

7. Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Được Tiết Lộ Như Thế Nào

A.Trao Đổi Thông Tin Liên Kết và Bên Thứ Ba

Trừ khi Bạn không tham gia, Chúng Tôi có thể chia sẻ PII Của Bạn với các Bên liên kết Của Chúng Tôi, bao gồm địa điểm, nhà tài trợ sự kiện, đại diện nghệ sĩ và câu lạc bộ người hâm mộ, đội, giải đấu và những người liên quan hoặc mang sự kiện tới cho Bạn. Khi Bạn mua hoặc bán vé hoặc đấu giá trên Trang Của Chúng Tôi (hoặc cố gắng làm những điều này), Bạn đã đồng ý cho phép Chúng Tôi cung cấp PII Của Bạn cho các nhà cung cấp sự kiện và các nhà thầu của họ. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để các nhà cung cấp sự kiện có thể gửi cho Bạn những thông báo và nhắc nhở về các sự kiện, sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn có thể quan tâm dựa vào quy định của luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần "Chính sách Không Tham Gia" bên dưới.

B. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.

Chúng Tôi làm việc với các bên thứ ba mà cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn về phân tích dữ liệu, thực hiện đơn đặt hàng, xử lý thẻ tín dụng và các dịch vụ khác có tính chất hành chính. Chúng Tôi muốn Bạn biết rằng việc Chúng Tôi nắm giữ quyền chia sẻ PII Của Bạn với các bên thứ ba nhằm mục đích cho phép các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ như vậy cho Chúng Tôi để Chúng Tôi có thể cung cấp dịch vụ và /hoặc hàng hóa Của Chúng Tôi. Chúng Tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo các bên thứ ba xử lý PII của bạn tương tự với cách Chúng Tôi làm.

C. Khảo Sát Trực Tuyến / Rút Thăm Trúng Thưởng

Chúng Tôi có thể chia sẻ PII thu thập được có liên quan đến các Khuyến Mại được thực hiện thông qua Các Trang Của Chúng Tôi với (các) nhà tài trợ bên thứ ba và / hoặc (các) nhà cung cấp giải thưởng của bất kỳ Khuyến Mại nào (bất kể Khuyến Mại đó được tài trợ bởi Chúng Tôi hay không), hoặc để phù hợp với các quy tắc áp dụng cho Khuyến Mại đó. Bạn nên xem xét cẩn thận các quy định (nếu có) của mỗi Khuyến Mại mà Bạn tham gia thông qua Trang Của Chúng Tôi, vì chúng có thể chứa các thông tin bổ sung quan trọng về việc sử dụng PII khách hàng của nhà tài trợ hoặc của các bên thứ ba khác. Trong trường hợp các quy tắc đó mâu thuẫn với Chính Sách này, các quy định của Khuyến Mại cụ thể sẽ được áp dụng.

D. Các Mục Đích Khác. Chúng Tôi cũng có thể tiết lộ thông tin Của Bạn:

i. Để đáp lại yêu cầu hầu tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án, hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ; để thiết lập hoặc thực thi các quyền hợp pháp Của Chúng Tôi; để biện hộ các cáo buộc pháp lý; hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Trong những trường hợp như vậy, Chúng Tôi có thể tiến hành hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền có hiệu lực nào cho Chúng Tôi.

ii. Khi Chúng Tôi cho rằng tiết lộ thông tin cá nhânbkhách hàng là việc làm đúng đắn trong việc hỗ trợ các nỗ lực điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, gian lận nghi ngờ hoặc các hành vi sai trái khác; để bảo vệ tài sản hoặc sự an toàn của Công ty Của Chúng Tôi, Người sử dụng Của Chúng Tôi, Nhân viên Của Chúng Tôi, hoặc những người khác; để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật; để thực thi Điều khoản chung trên Trang Của Chúng Tôi hay các thỏa thuận hoặc chính sách khác.

iii. Liên quan đến một giao dịch lớn của công ty, chẳng hạn như việc tái tổ chức hoặc mua bán doanh nghiệp Của Chúng Tôi, thu hồi, sáp nhập, hợp nhất, mua bán tài sản hay thậm chí là trường hợp ít khó khả năng xảy ra như phá sản.

8. Thu thập Thông Tin bởi Các Bên Liên Kết

A. Các Trang Hợp Tác Thương Hiệu. Chúng Tôi có thể liên kết với các đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và các bên liên kết ở đó một trang hợp tác thương hiệu sẽ được cung cấp cho Bạn (được gọi là "các trang hợp tác thương hiệu"). Chúng có thể bao gồm, ví dụ, các trang chia sẻ tên Của Chúng Tôi và tên của các bên khác. Có thể có một chính sách bảo mật cụ thể trên bất kỳ trang hợp tác thương hiệu nào. Bất kỳ PII mà Bạn cung cấp khi đăng ký ở trên trang hợp tác thương hiệu nào đó có thể được thu thập bởi hoặc chia sẻ với đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà tài trợ Của Chúng Tôi. Chúng Tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm về việc PII Của Bạn được sử dụng như thế nào trong trường hợp nêu trên. Nếu Bạn muốn tìm hiểu thêm về các quy định về quyền riêng tư của các tổ chức khác, vui lòng ghé thăm Các Trang của những bên thứ ba đó.

B. Giao Dịch Với Các Đối Tác Thương Mại Điện Tử, Nhà Cung Cấp Và Nhà Quảng Cáo.

Khi Bạn cung cấp PII cho một trong những đối tác thương mại điện tử, nhà cung cấp hoặc các nhà quảng cáo trên Trang Của Chúng Tôi, giao dịch này sẽ liên kết với trang của đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà quảng cáo thương mại điện tử chứ không phải trên trang của chúng tôi, và như vậy, PII mà Bạn cung cấp được sẽ được thu thập theo và kiểm soát bởi chính sách bảo mật của đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà quảng cáo thương mại điện tử đó. Viettheatre.com không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các bên đó và Chúng Tôi khuyến khích Bạn làm quen với chính sách bảo mật hiện hành của trang thương mại điện tử mà Bạn giao dịch kinh doanh hoặc liên hệ với nhà điều hành của trang đó để biết thêm thông tin chi tiết.

Xin lưu ý rằng đôi khi, theo yêu cầu hoặc đại diện cho đối tác thương mại điện tử, nhà cung cấp hoặc nhà quảng cáo Của Chúng Tôi, Viettheatre.com có ​​thể sử dụng PII Của Bạn để "điền thông tin trước" vào các mẫu để Bạn xem xét, và nếu Bạn đồng ý, Chúng Tôi sẽ trình cho các đối tác, nhà cung cấp hoặc nhà quảng cáo thương mại điện tử đó. Theo đó, Chúng Tôi khuyến khích Bạn xem xét cẩn thận từng mẫu trước khi đồng ý gửi PII Của Bạn để xác định ai đang tìm cách thu thập thông tin Của Bạn, đồng thời giúp Bạn làm quen với chính sách bảo mật sử dụng PII được thu thập.

Bên thứ ba thu thập PII Của Bạn sẽ chia sẻ với Chúng Tôi để Chúng Tôi có thể xem lại thông tin Của Bạn và, nếu có thể, đáp ứng các yêu cầu tìm kiếm hoặc ứng dụng Của Bạn. Xin lưu ý rằng Chúng Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các truy vấn hoặc ứng dụng việc làm đã được trình lên. Bất kỳ PII nào mà Chúng Tôi nhận được từ bên thứ ba sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật này.

C. Quảng Cáo Của Bên Thứ Ba.

Các quảng cáo xuất hiện trên trang này được cung cấp cho Bạn từ các đối tác quảng cáo bên thứ ba Của Chúng Tôi. Trong quá trình phân phối quảng cáo đến Trang này, nhà quảng cáo bên thứ ba Của Chúng Tôi có thể cài đặt hoặc nhận ra một cookie riêng trên trình duyệt Của Bạn. Non-II về lượt truy cập Của Bạn vào Trang này, chẳng hạn như số lần Bạn đã xem một quảng cáo, được sử dụng để gửi quảng cáo cho Bạn.

D. Các Liên Kết Của Bên Thứ Ba.

Trang này có thể chứa các liên kết đến các Trang Internet của bên thứ ba mà Chúng Tôi không sở hữu hoặc vận hành. Chúng Tôi cung cấp các liên kết như vậy chỉ như một sự thuận tiện, và việc đưa một liên kết vào Trang không ngụ ý sự chứng thực về trang được liên kết bởi Chúng Tôi. Nếu Bạn cung cấp PII thông qua bất kỳ Trang bên thứ ba nào, giao dịch Của Bạn sẽ được thực hiện trên Trang của bên thứ ba (không phải Trang Của Chúng Tôi) và PI Imà Bạn cung cấp sẽ được thu thập và kiểm soát bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về các thực thi về bảo mật hoặc nội dung của Các Trang bên thứ ba, bao gồm việc sử dụng bất kỳ PII nào mà Bạn cung cấp cho họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích Bạn làm quen với các quy tắc về các quy định riêng tư của các trang đó.

9. Chính Sách Chọn Không Tham Gia

A. Truyền Thông.

Khi Bạn cung cấp cho Chúng Tôi PII Của Bạn, về sau này theo quyết định Của Chúng Tôi, Bạn có thể được yêu cầu cho biết liệu Bạn có quan tâm đến việc nhận thông tin từ Chúng Tôi, về các đề nghị đặc biệt có liên kết với Trang, từ các bên liên kết của NHV và /hoặc các nhà quảng cáo và đối tác Của Chúng Tôi hay không. Trừ khi Bạn chọn không nhận các thông tin truyền thông như vậy, sau này Chúng Tôi có thể gửi cho Bạn những thông tin truyền thông tiếp thị như vậy. 

Nếu Bạn không muốn nhận e-mail thương mại mà Chúng Tôi gửi nữa, Bạn có sự lựa chọn không tham gia nhận các tin nhắn này trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối e-mail có nội dung "hủy đăng ký" "không tham gia", hoặc "Cập nhật thông tin email của bạn hoặc để được xóa khỏi danh sách của chúng tôi". Ngay cả khi Bạn đã hủy đăng ký nhận e-mail quảng cáo của bên thứ ba từ Chúng Tôi, Chúng Tôi vẫn có thể gửi cho Bạn các loại email truyền thông quan trọng khác mà không đề xuất cho Bạn các lựa chọn không nhận chúng, nếu được pháp luật cho phép.

Nội dung email có thể bao gồm những thông báo chung về dịch vụ khách hàng, thông báo hành chính và khảo sát. Xin lưu ý rằng việc chọn không tham gia nhận thông tin tiếp thị qua email quảng cáo sẽ chỉ ảnh hưởng đến truyền thông trong tương lai từ Chúng Tôi. Nếu Chúng Tôi đã cung cấp thông tin Của Bạn cho bên thứ ba trước khi Bạn thay đổi các tùy chọn Của Bạn hoặc cập nhật Thông tin Của Bạn, Bạn cũng có thể phải thay đổi các tùy chọn Của Bạn trực tiếp với bên thứ ba đó.

B. Truyền Thông Bên Liên Kết và Bên Thứ Ba.

Theo thời gian, Bạn có thể có cơ hội nhận các đề nghị trực tiếp từ bên thứ ba. Một khi Bạn đã chọn tham gia vào các cơ hội như vậy, trừ khi Bạn chọn không chấp nhận mọi đề nghị như vậy, bất kỳ PII nào cung cấp cho Chúng Tôi cho các mục đích như vậy có thể được chia sẻ với (các) đối tác bên thứ ba, để cho phép các bên thứ ba cung cấp cho Bạn với thông tin giá trị Bạn có thể yêu thích. Nếu Bạn muốn Chúng Tôi không chia sẻ PII Của Bạn với các Bên liên kết Của Chúng Tôi và / hoặc với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, Bạn có thể chọn không chấp nhận việc chia sẻ PII trong tương lai bằng cách làm theo cách thức nêu trên, tuy nhiên, Bạn sẽ không thể hủy tham gia những đề nghị nhất định của bên thứ ba mà được hiển thị trên Trang Của Chúng Tôi trừ khi được luật pháp yêu cầu.

10. Việc Truy Cập, Cập Nhật hoặc Xóa Thông Tin Được Thu Thập Về Bạn.

Bạn kiểm soát PII mà Bạn đã cung cấp cho Chúng Tôi qua các Trang. Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên kết tới trang Đăng Nhập Vào trang Tài khoản Của Bạn, hoặc từ đó và làm theo các hướng dẫn để sửa đổi thông tin người dùng Của Bạn. Trong phạm vi mà thông tin đó được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu Của Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ phản hồi về những thay đổi Của Bạn càng sớm càng tốt. Xin lưu ý rằng mặc dù thông tin này sẽ không còn tồn tại trên Các Trang Của Chúng Tôi sau khi Bạn xóa nó, thông tin có thể vẫn được lưu trữ vô thời hạn trong hồ sơ sao lưu và lưu trữ Của Chúng Tôi cho các mục đích pháp lý và kế toán.

11. Bảo Mật PII Của Bạn.

Chúng Tôi sử dụng các cách thức bảo mật hợp lý phù hợp với thực tiễn tiêu chuẩn của ngành, đối với PII được thu thập thông qua Các Trang Của Chúng Tôi, bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và vận hành để duy trì an ninh và ngăn chặn truy cập trái phép. Mặc dù Chúng Tôi thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo vệ PII dưới sự kiểm soát Của Chúng Tôi nhưng Chúng Tôi không thể đảm bảo rằng các dữ liệu được truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ dữ liệu là an toàn 100%. Như vậy, Chúng Tôi không thể đảm bảo rằng PII do Bạn cung cấp sẽ không được truy cập trên các máy chủ Của Chúng Tôi, hoặc bị chặn trong khi được truyền cho Chúng Tôi qua Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ thiệt hại nào Bạn có thể bị ảnh hưởng do việc đánh chặn, thay đổi hoặc sử dụng sai thông tin trong quá trình chuyển đổi. Nếu Bạn có lý do để tin rằng đã có bất kỳ vi phạm về an ninh của Trang, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi tại địa chỉ info@vietheatre.com.

12. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý. Trong mọi trường hợp NHV sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận) phái sinh từ việc Bạn sử dụng Các Trang Của Chúng Tôi, ngay cả khi khả năng xảy ra những thiệt hại đó đã đã biết trước. Mặc dù đã nói ở trên, trách nhiệm pháp lý của NHV bị giới hạn ở chi phí thực tế của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào Bạn mua qua Các Trang Của Chúng Tôi

13. Liên Hệ Với Chúng Tôi Vấn Đề Về Các Trang Của Chúng Tôi. Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới Chính Sách này, Các quy định bảo mật Của Chúng Tôi hoặc PII Của Bạn, Bạn có thể gửi qua e-mail tới địa chỉ info@vietheatre.com. Xin lưu ý rằng việc trao đổi qua email không nhất thiết sẽ được bảo mật; theo đó Bạn không nên đề cập tới thông tin về thẻ tín dụng hoặc những thông tin quan trọng khác trong email Của Bạn liên lạc với Chúng Tôi. Bạn nên gửi những trao đổi chính thống qua đường bưu điện tới:

Công ty Cổ phần Nhà Hát Việt

Tầng 9, Tòa nhà Hoàng Gia

180 Triệu Việt Vương

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam